Image Alt

Finanshuset AS

finanshuset

FINANSHUSET AS

Finanshuset var tidligere Norges Bank bygget i Fredrikstad. Dette er et næringsbygg med særpreg i gågaten, vis a vis Fredrikstad Rådhus, med flott hogd granittfasade. Her finnes representative kontorlokaler over 3 plan, og rikelig med parkeringsplasser. Det er heis i bygget.

Historikk

Bygget som Norges Bank fikk ferdigstilt sommeren 1916, var sentralbankens avdelingskontor i Østfold frem til 2001. Ryen As Eiendom hadde overtakelse av bygget og eiendommen 01. mars 2002. Det var arkitekt Victor Nordan (1862 -1933) som tegnet bankbygningen og ansvarlig byggmester var Axel Bronn. Ferdigstillelsen skjedde nøyaktig 100 år etter loven for Norges Banks stiftelse.

Se flere bilder