Ryen AS Eiendom

Byutvikling

RYEN AS EIENDOM

Etablering og utvikling

Etablering og utvikling av gode handelsområder krever en bevisst tilpasning som viderefører eller styrker stedets kvaliteter. Attraktive byrom, opplevelsestilbud, god parkeringspolitikk, og riktig sammensetning av butikker er avgjørende for suksess, både i kjøpesentre og på gateplan. Samarbeid mellom næringsliv, gårdeiere og kommune gir de beste forutsetningene for å lykkes, og det er det mange sentrum i Norge i dag som etterstreber å få til.

EN BRIKKE I PUSLESPILLET

Ryen As Eiendom er en brikke i det store puslespillet det er å bygge by. Ryen AS Eiendom har en stor eiendomsportefølje der eiendommene har mye å si for bybildet, både når det gjelder utseende og også innhold i lokalene. Rollen som eiendomsforvalter i sentrum har Ryen Eiendom alltid ønsket å forvalte på en god måte og til det beste for byen. Flere av våre bygg er på Stortorget midt i hjertet av sentrum. Stortorget er og skal være Fredrikstads hjerte.

Det knyttes sterke følelser for Stortorget som gjerne blir omtalt som samlingspunkt. Her samles man ved spesielle anledninger, for handel og bespisning, rekreasjon og konserter. Alle meningsutvekslinger om Stortorget avslører at plassen er sentral både i den fysiske byen Fredrikstad og i forestillingen om den. I Ryen As Eiendom er vi opptatt å fylle sentrum med en god butikk-mix som er komplimenterende til hva de andre gårdeierne har i sine lokaler. Det er utrolig viktig for byens mangfold at kjedebutikker etablerer seg i Fredrikstad sentrum. Kjedebutikker er ofte spennende og de fornyer stadig sine konsepter.

De er også trekkplastre for et bysentrum slik at små nisjebutikker og «annerledesbutikker» skal kunne overleve. I Ryen Eiendom legger vi stor vekt på at både kjedebutikker og nisjebutikkene skal få en riktig plassering i forhold til sine konsept. Begge er de viktig for opplevelsen av handel. Vi mener det handler ikke lenger bare om å få aktører til å flytte inn i tomme lokaler, det dreier seg like mye om å få de riktige aktørene til å etablere seg i det rette miljøet. Klikk her om du leter du etter ledige butikklokaler?

Det handler om at naboene skal kunne gjøre hverandre gode. Samarbeidet mellom gårdeiere er helt avgjørende for å løfte et bysentrum i dag. Når alt kommer til alt er det mer samarbeid som trengs, for som vi vet skaper gode konkurrenter gode vinnere. Innovasjon må skje kollektivt. Gode ideer springer ofte ut fra motet om å tørre å endre seg. I Fredrikstad sentrum tør vi å gjøre ting annerledes, og vi tør å samarbeide.

Det tette samarbeidet mellom Fredrikstad Næringsforening, kommunen og gårdeiere har allerede skapt store endringer i Fredrikstad. Fredrikstad ble kåret til «Norges Mest attraktive by» av kommunal-og moderniseringsdepartementet i 2017, det samme året fikk vi også tittelen «Årets bysentrum» kåret av Norsk sentrumsutvikling.

FREDRIKSTAD

Byen som møteplass

For å lykkes som møteplass og handelssted er et bysentrum og kjøpesenter ikke kun et sted for å kjøpe varer, det er også en destinasjon med en veldefinert identitet. Noen sentrum (eller bydeler i større byer) i Norge har lykkes og fått status som «møteplass», og noen kjøpesentre har posisjonert seg som destinasjoner med egen merkevare. Felles er at vi må tilby noe mer enn kun handel, vi må kunne tilby kunden en opplevelse.

Hvordan får vi det til i Fredrikstad sentrum? Det er nå en stund siden bilene i sentrum hadde den beste utsikten. Stortorvet, Værstetorvet og Blomstertorvet har alle gitt byen vår et flott løft. Her kan vi nå tilby besøkende og handlende i sentrum en merverdi i form av aktivitet, og grønne soner. Men vi kan fastslå at til nå er det et par av disse sonene som ikke har tatt ut sitt fulle potensiale og fått den oppmerksomheten de fortjener i form av tilrettelagte aktiviteter.

Men, skal vi øke besøkstrafikken i et langtidsperspektiv må det mere til. Skal butikker og handel overleve i Fredrikstad sentrum, er det enda fler elementer som er viktig i et velfungerende bysentrum. Kommunens parkeringspolitikk må nevnes. Vi elsker effektiv shopping! Fredrikstad kommune har nå bidratt med tilrettelegging av nettopp det.

De som ønsker å handle raskt og effektivt kan gjøre det, for nå finnes det ledige parkeringsplasser i sentrumsonen til enhver tid. For kort parkering og rask handel. Kommunens nye parkeringsbestemmelser har gjort at vi nå unngår heldagsparkering i sentrumsgatene, altså mindre letetrafikk og det er mange ledige parkeringsplasser. Ønsker du derimot å bruke flere av byens tilbud kan du handle, spise på en av byens serveringssteder, gå på kino, ta deg en skøytetur eller «tælle og vele» omkring fordi du kan parkere gratis etter kl. 14 på hverdager eller hele lørdagen i 4 av byens parkeringshus spredt utover byen.

Å opprettholde sentrumshandelen er i seg selv et bidrag til et levende sentrum der folk har lyst til å arbeide, oppholde seg og bo. Fredrikstad sentrum har stor betydning for folks identitet og tilhørighet. Samtidig er sentrum gjerne en viktig møteplass for befolkningen. Her skal vi møtes, handle, spise og drikke. Vi skal heie på FFK som sparker fotball for byen vår, vi skal heie på alle andre idrettslagene som trener og representerer byen vår og vi skal frem-snakke kulturtilbudene.

Arbeidsplass i sentrum

lønnsomt for Fredrikstad sentrum

Kontorarbeidsplasser i sentrum, lønnsomt for Fredrikstad sentrum og bedrifter

Kontorarbeidsplasser i et sentrum er en undervurdert ressurs som ikke alle tenker over. Når mange arbeider i sentrum, generer dette naturlig trafikk og omsetning for omkringliggende handel. De som har kontor i sentrum bruker byen aktivt, både før, midt i og etter arbeidsdagens slutt. De kjøper morgenkaffe, bruker byen til handel, frisør eller bespisning i lunsjpausen. Mange handler på vei hjem etter jobb. Flere inviterer sine kunder og leverandører til møter både i sine egne lokaler eller kanskje på en lokal restaurant – det igjen generer enda flere besøk til byen. I tillegg er kontorarbeidsplasser viktig for byens gårdeiere, langsiktige seriøse leietakere gir grobunn for investering og vedlikehold av bygg og eiendommer.

For kompetanse og kunnskapsbaserte bedrifter bør fremtidens kontorer ligge i byer. Den nye generasjonen som kommer ut på arbeidsmarkedet har helt andre forventninger og behov enn det som var vanlig før med hensyn til arbeidsplass. Tiden som brukes på jobb og tiden som brukes til fritid blir stadig mer utvisket og går stadig mer i hverandre. Ofte er det avgjørende å ha et stort nettverk for å øke verdiskapningen i en bedrift, og man må ha gode relasjoner med mange for lettere å få nye kunder. Nettverking foregår ofte i urbane omgivelser og sjelden på et jorde eller i et eget kontor langt utenfor sentrum. Ønsker bedriften ung arbeidskraft, viser trenden at unge mennesker søker seg til urbanitet og byens kvaliteter. Effektiv reisevei og praktiske lokaler gir virksomheter gode muligheter for å tiltrekke seg riktige medarbeidere. Fornøyde ansatte er lønnsomt for bedriftene. Der det er folk blir det kommersiell aktivitet.

Mål om et levende bysentrum er nedfelt i den kommunale boligplanen og næringsplanen. Regjeringen har satt bysatsning og byutviklingsavtaler på agendaen, og det er en statlig føring for fortetting av bysentrum. Det offentlige skal derfor ikke overlate ansvaret med byutvikling til privat sektor, de må følge opp de planene de har satt seg. Ved å flytte offentlige kontorarbeidsplasser som Skatteetaten, Politiet, passkontor ol. ut av sentrum, gjør de dette stikk i strid med føringene de selv har lagt. Offentlige kontorarbeidsplasser skal ligge et sted der det er lett å komme seg til og fra, ved å bruke kollektivtilbudet. Politikerne vil ha et «levende sentrum». Hvis de fleste kundene til virksomheten bor eller arbeider i sentrum, er det interessant å investere i sentrum. Hvis de fleste bor eller arbeider utenfor sentrum vil investeringene gjøres der det er enklest å få kundene inn i butikken. Politikerne og kommunen må derfor lede private investeringer dit de ønsker at utviklingen skal skje.

Det er i dag flere ledige kontorlokaler i Fredrikstad sentrum, og vi ønsker flere nye bedrifter velkommen til tilpassede lokaler.

Se våre ledige kontorlokaler